Wij zijn er voor u

De Wmo-raad Midden- Drenthe is een onafhankelijk stichting die, namens de inwoners, gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders op het uitvoerende beleid m.b.t. de Wmo of Jeugdwet.

De leden zijn betrokken burgers, die vanuit hun kennis en kunde een bepaald aandachtsgebied van de Wmo of Jeugdwet behartigen. Zij doen dat op persoonlijke titel.

De Wmo-raad zet zich in voor alle inwoners die met de Wmo en de Jeugdwet te maken hebben of krijgen. De Wmo-raad bestaat uit drie themagroepen;

Themagroepen

Opgroeien en opvoeden

Meedoen

Wonen, vervoer en mobiliteit

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief jonge mantelzorgers

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor jonge mantelzorgers, hun ouders/verzorgers, en jeugdprofessionals in Midden-Drenthe. Je vindt hierin meer informatie over activiteiten en de mogelijkheden voor ondersteuning. voor meer informatie:

Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021

Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021

Hierbij het jaaroverzicht en het jaarplan van de Wmo raad Midden Drenthe. Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021

Zorgkostenregeling 2021

Zorgkostenregeling 2021

De gemeente heeft een nieuwe folder van de zorgkosten regeling 2021. klik hier voor  verdere informatie

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In de volgende aandachtsgebieden is de wmo raad actief.

Binnen dit aandachtsveld gaat het om mensen die informele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Vraagstukken rond dit aandachtsveld zijn de belasting van vrijwilligers en mantelzorgers, voldoende beschikbaarheid van vrijwillige zorg.

Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Binnen dit aandachtsveld gaat het om mensen die informele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Vraagstukken rond dit aandachtsveld zijn de belasting van vrijwilligers en mantelzorgers, voldoende beschikbaarheid van vrijwillige zorg.

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Welzijn

Welzijn

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘jongeren’ in de samenleving in Midden-Drenthe. Om vraagstukken rond veilig en gezond opgroeien, positieve opvoeding, mogelijkheden voor scholing en werk, kunnen meedenken en meepraten en mogelijkheden om zelf vorm te geven aan eigen ontwikkeling en de eigen grenzen te verkennen, mogelijkheden voor cultuur, ontmoeting en sport.

Jongeren

Jongeren

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘jongeren’ in de samenleving in Midden-Drenthe. Om vraagstukken rond veilig en gezond opgroeien, positieve opvoeding, mogelijkheden voor scholing en werk, kunnen meedenken en meepraten en mogelijkheden om zelf vorm te geven aan eigen ontwikkeling en de eigen grenzen te verkennen, mogelijkheden voor cultuur, ontmoeting en sport.

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘ouderen’ in de samenleving in Midden-Drenthe; de mogelijkheden om zo lang en plezierig mogelijk te blijven meedoen in allerlei facetten van het dagelijkse leven; zorg, ontmoeting, recreatie, educatie, cultuur, beweging, huisvesting etc. Daarbij spelen zeer diverse vraagstukken een rol, waar de gemeente beleid op ontwikkelt.

Ouderen

Ouderen

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘ouderen’ in de samenleving in Midden-Drenthe; de mogelijkheden om zo lang en plezierig mogelijk te blijven meedoen in allerlei facetten van het dagelijkse leven; zorg, ontmoeting, recreatie, educatie, cultuur, beweging, huisvesting etc. Daarbij spelen zeer diverse vraagstukken een rol, waar de gemeente beleid op ontwikkelt.

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de kwetsbare burger, die in enige mate een beperking heeft en daardoor op één of andere manier ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het dagelijkse leven: te zorgen voor zichzelf, voor het huishouden/het gezin, kunnen meedoen aan sociale activiteiten etc. De vraag is welk beleid de gemeente ontwikkelt om het meedoen van kwetsbare burgers in de samenleving mogelijk te maken. Beleid ten aanzien van diensten en voorzieningen die de gemeente zelf biedt, maar ook beleid ten aanzien van de samenleving: hoe wordt die gestimuleerd om de kwetsbare burger te ondersteunen.

Mensen met beperking

Mensen met beperking

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de kwetsbare burger, die in enige mate een beperking heeft en daardoor op één of andere manier ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het dagelijkse leven: te zorgen voor zichzelf, voor het huishouden/het gezin, kunnen meedoen aan sociale activiteiten etc. De vraag is welk beleid de gemeente ontwikkelt om het meedoen van kwetsbare burgers in de samenleving mogelijk te maken. Beleid ten aanzien van diensten en voorzieningen die de gemeente zelf biedt, maar ook beleid ten aanzien van de samenleving: hoe wordt die gestimuleerd om de kwetsbare burger te ondersteunen.