Wij zijn er voor u

Op deze website vindt u informatie over de taak en de activiteiten van de Wmo-raad van de gemeente Midden-Drenthe. De Wmo-raad vertegenwoordigt de inwoners van Midden-Drenthe en adviseert namens hen het College van B&W over onderwerpen die te maken hebben met de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet.
Om als Wmo-raad goed te kunnen functioneren is uw betrokkenheid voor ons van groot belang. Wij kunnen immers pas goed adviseren als u uw goede maar ook minder prettige ervaringen met de Wmo en Jeugdwet met ons deelt. Deze informatie hebben we ook nodig om het beleid van de gemeente te kunnen beoordelen.
De Wmo-raad is geen belangenorganisatie en kan geen individuele problemen behandelen. Wel kunnen we breed ervaren problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

Het laatste nieuws

Uitnodiging Jaarbijeenkomst van de Wmo-raad Midden-Drenthe met als thema Zorg dichtbij, wiens zorg is dat?

Uitnodiging jaarsbijeenkomst van de Wmo-raad Midden-Drenthe Zorg dichterbij, wiens zorg is dat? Dit is het thema van de Jaarbijeenkomst van de Wmo-raad Midden-Drenthe op donderdag 23 maart 2023. Plaats: Zalencentrum ‘het Kompas’, Veenhoopsweg 12-B in Smilde Tijd    : 13.30 tot 16.30 uur In de gezondheidszorg is in toenemende mate sprake van ‘extramuralisering’. Dit betekent dat […]

Vooraankondiging Zorg dichterbij, wiens zorg is dat?

Vooraankondiging Zorg dichterbij, wiens zorg is dat? Dit is het thema van de jaarbijeenkomst van de Wmo-raad Midden-Drenthe op donderdag 23 maart 2023. Plaats: Zalencentrum ‘het Kompas’, Veenhoopsweg 12-B in Smilde (naast de Koepelkerk) Tijd : 13.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur) Binnen de gezondheidszorg is in toenemende mate sprake van ‘extramuralisering’. Dit […]

Nieuwsbrief jonge mantelzorgers

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor jonge mantelzorgers, hun ouders/verzorgers, en jeugdprofessionals in Midden-Drenthe. Je vindt hierin meer informatie over activiteiten en de mogelijkheden voor ondersteuning. voor meer informatie:

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In de volgende aandachtsgebieden is de wmo raad actief.

Binnen dit aandachtsveld gaat het om mensen die informele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Vraagstukken rond dit aandachtsveld zijn de belasting van vrijwilligers en mantelzorgers, voldoende beschikbaarheid van vrijwillige zorg.

Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Binnen dit aandachtsveld gaat het om mensen die informele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Vraagstukken rond dit aandachtsveld zijn de belasting van vrijwilligers en mantelzorgers, voldoende beschikbaarheid van vrijwillige zorg.

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Welzijn

Welzijn

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘jongeren’ in de samenleving in Midden-Drenthe. Om vraagstukken rond veilig en gezond opgroeien, positieve opvoeding, mogelijkheden voor scholing en werk, kunnen meedenken en meepraten en mogelijkheden om zelf vorm te geven aan eigen ontwikkeling en de eigen grenzen te verkennen, mogelijkheden voor cultuur, ontmoeting en sport.

Jongeren

Jongeren

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘jongeren’ in de samenleving in Midden-Drenthe. Om vraagstukken rond veilig en gezond opgroeien, positieve opvoeding, mogelijkheden voor scholing en werk, kunnen meedenken en meepraten en mogelijkheden om zelf vorm te geven aan eigen ontwikkeling en de eigen grenzen te verkennen, mogelijkheden voor cultuur, ontmoeting en sport.

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘ouderen’ in de samenleving in Midden-Drenthe; de mogelijkheden om zo lang en plezierig mogelijk te blijven meedoen in allerlei facetten van het dagelijkse leven; zorg, ontmoeting, recreatie, educatie, cultuur, beweging, huisvesting etc. Daarbij spelen zeer diverse vraagstukken een rol, waar de gemeente beleid op ontwikkelt.

Ouderen

Ouderen

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘ouderen’ in de samenleving in Midden-Drenthe; de mogelijkheden om zo lang en plezierig mogelijk te blijven meedoen in allerlei facetten van het dagelijkse leven; zorg, ontmoeting, recreatie, educatie, cultuur, beweging, huisvesting etc. Daarbij spelen zeer diverse vraagstukken een rol, waar de gemeente beleid op ontwikkelt.

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de kwetsbare burger, die in enige mate een beperking heeft en daardoor op één of andere manier ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het dagelijkse leven: te zorgen voor zichzelf, voor het huishouden/het gezin, kunnen meedoen aan sociale activiteiten etc. De vraag is welk beleid de gemeente ontwikkelt om het meedoen van kwetsbare burgers in de samenleving mogelijk te maken. Beleid ten aanzien van diensten en voorzieningen die de gemeente zelf biedt, maar ook beleid ten aanzien van de samenleving: hoe wordt die gestimuleerd om de kwetsbare burger te ondersteunen.

Mensen met beperking

Mensen met beperking

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de kwetsbare burger, die in enige mate een beperking heeft en daardoor op één of andere manier ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het dagelijkse leven: te zorgen voor zichzelf, voor het huishouden/het gezin, kunnen meedoen aan sociale activiteiten etc. De vraag is welk beleid de gemeente ontwikkelt om het meedoen van kwetsbare burgers in de samenleving mogelijk te maken. Beleid ten aanzien van diensten en voorzieningen die de gemeente zelf biedt, maar ook beleid ten aanzien van de samenleving: hoe wordt die gestimuleerd om de kwetsbare burger te ondersteunen.