Advies Concept Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

Een werkgroep heeft zich op verzoek van de gemeente verdiept in de lijvige verordening en toelichting. Op basis van haar bevindingen, aangevuld met opmerkingen van andere bestuursleden, is dit advies >> tot stand gekomen.