Bijzondere bijeenkomsten

Jaarbijeenkomst naar 2021

De WMO raad Midden-Drenthe heeft besloten de jaarbijeenkomst “Zorg dichterbij, wiens zorg is dat?” die gepland stond op 25 maart 2020, definitief voor dit jaar niet meer te organiseren. Door de omstandigheden met het coronavirus heeft de WMO raad Midden-Drenthe besloten deze jaarbijeenkomst te verschuiven naar het volgend jaar.

 

 

De WMO Raad Midden-Drenthe organiseert op 6 oktober aanstaande van 13.00 uur tot 15.00 uur een webinar met als thema ‘Een inclusieve samenleving ‘. Zeker in tijden van corona zeer actueel.

Het oorspronkelijke thema voor het jaaroverleg, dat dit jaar komt te vervallen, was “Zorg dichtbij; wiens zorg is dat? ‘’ Het ging om de trend om zorg  minder binnen instellingen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en intramurale zorg en meer dicht bij huis en door de samenleving te laten plaatsvinden. Wat betekent dat voor huisvesting, mantelzorg, samenwerking met professionele zorg, en acceptatie door de samenleving; kortom een inclusieve samenleving.

In de context van corona is dat vraagstuk scherper geworden. De corona-maatregelen hebben op allerlei manieren impact gehad op zorg dichtbij en veel mensen hebben ermee te maken gehad. Mensen kregen plotseling geen zorg en ondersteuning meer en moesten het zelf redden, al dan niet met mantelzorgers. Vrijwillige hulp was niet meer mogelijk. Dagbesteding kon niet. Jongeren, ook in kwetsbare situaties, zaten noodgedwongen thuis. Tegelijkertijd ontstond er veel positieve energie; veel zorg en bezorgdheid om elkaar. Mensen ondernamen  initiatieven om elkaar te helpen en zochten allerlei creatieve oplossingen. Soms kwam de inclusieve samenleving onder druk, maar er ontstonden ook allerlei nieuwe vormen.

Daarmee is het thema van het jaaroverleg eens te meer actueel, maar dan wel in de context van de ervaringen met corona.
Als het gaat om zorg dichtbij en om werken aan een inclusieve samenleving : hoe hebben we dat beleefd in de corona-periode. Wat waren onze ervaringen en welke creatieve oplossingen hebben we gezien. En hoe gaan we hier verder mee. Daarover gaat dit Webinar.

De doelgroep voor dit webinar zijn de georganiseerde vrijwilligers en professionals. De invalshoek van het webinar is het perspectief van de Midden-Drentse inwoners. Leden van de Wmo-raad Midden-Drenthe zullen hun ervaringen van de afgelopen periode delen.

Lieke Ruijgers, Directeur Cluster Cosis Expertisecentrum, leidt het thema in

Drie professionals van organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg zullen hun reactie geven.

WMO Raad Midden-Drenthe.

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen, reageer via dit formulier, waarna wij contact met u opnemen.