Onze adviezen

Uitgebrachte adviezen

Als WMO raad brengen wij gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de gemeente. Op deze pagina vindt u diverse adviezen.

Advies Concept Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

Een werkgroep heeft zich op verzoek van de gemeente verdiept in de lijvige verordening en toelichting. Op basis van haar bevindingen, aangevuld met opmerkingen van andere bestuursleden, is dit advies >> tot stand gekomen.

Informatievoorziening en communicatie gemeente Midden – Drenthe

Naar aanleiding van signalen van burgers en eigen bevindingen hebben leden van onze werkgroep‘Communicatie en PR’ in 2016 enkele keren met medewerkers van de gemeente gesproken over mogelijkheden ter verbetering van deinformatievoorziening van en communicatie over wmo-aangelegenheden. Lees hier het totale uitgebrachte advies >>