Informatievoorziening en communicatie gemeente Midden – Drenthe

Naar aanleiding van signalen van burgers en eigen bevindingen hebben leden van onze werkgroep‘Communicatie en PR’ in 2016 enkele keren met medewerkers van de gemeente gesproken over mogelijkheden ter verbetering van deinformatievoorziening van en communicatie over wmo-aangelegenheden.

Lees hier het totale uitgebrachte advies >>