Jongeren

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘jongeren’ in de samenleving in Midden-Drenthe. Om vraagstukken rond veilig en gezond opgroeien, positieve opvoeding, mogelijkheden voor scholing en werk, kunnen meedenken en meepraten en mogelijkheden om zelf vorm te geven aan eigen ontwikkeling en de eigen grenzen te verkennen, mogelijkheden voor cultuur, ontmoeting en sport.

Dit aandachtsgebied houdt zich bezig met de positie van jeugd/jongeren in de Midden-Drentse samenleving. De actualiteiten rondom jeugdzorg en alle andere zaken die betrekking hebben op het welzijn van jeugd, worden bijgehouden. De leden denken mee met de ontwikkeling van de nieuwe jeugdnota. Bovendien wordt er een vinger aan de pols gehouden bij vraagstukken als :

  • veilig en gezond opgroeien
  • positieve opvoeding
  • mogelijkheden voor onderwijs en werk
  • kunnen meedenken, meepraten en mogelijkheden hebben om om vorm te geven aan eigen -ontwikkeling
  • her,- en verkennen van grenzen
  • mogelijkheden van cultuur, ontmoeting en sport,