Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Binnen dit aandachtsveld gaat het om mensen die informele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Vraagstukken rond dit aandachtsveld zijn de belasting van vrijwilligers en mantelzorgers, voldoende beschikbaarheid van vrijwillige zorg.

Nieuwsbrief Mantelzorg

 Nieuwsbrief Contactpunt Mantelzorg Jaargang 1 nummer 3  Van de voorzitter Wat gaat de tijd snel. Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief. Wij hopen dat u zich staande houdt tijdens deze coronacrisis. Wij hadden gehoopt dat tijdens de zomermaanden het virus uitgedoofd zou raken.  Zie voor verdere informatie; Nieuwsbrief 3 september