Mensen met een beperking

Iedereen moet kunnen mee doen

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de kwetsbare burger, die in enige mate een beperking heeft en daardoor op één of andere manier ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het dagelijkse leven: te zorgen voor zichzelf, voor het huishouden/het gezin, kunnen meedoen aan sociale activiteiten etc. De vraag is welk beleid de gemeente ontwikkelt om het meedoen van kwetsbare burgers in de samenleving mogelijk te maken. Beleid ten aanzien van diensten en voorzieningen die de gemeente zelf biedt, maar ook beleid ten aanzien van de samenleving: hoe wordt die gestimuleerd om de kwetsbare burger te ondersteunen.

Platform Klink

Over Klink Klink is voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking. Voor iedereen die kennis en ervaringen wil delen zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Klink is dé community voor iedereen die – persoonlijk of professioneel, zeven dagen per week of af en toe – werkt aan een écht inclusieve […]

Gehandicapten en Chronisch Zieken

Over ZonMw ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Met kennis bijdragen aan volledige en volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een beperking of chronische ziekte. Klik hier voor verdere informatie    

Schaduwrapport-VN-verdrag-Handicap

In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal,ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting. Lees het gehele rapport hier >>

Coronadossier over dagbesteding

Hier vind je alle artikelen die Movisie heeft gepubliceerd rondom dagbesteding en het coronavirus. Richtlijn dagbesteding en dagopvang Rijk, gemeenten en aanbieders proberen ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. In deze richtlijn wordt uitgelegd wat is afgesproken […]

Optimale zorg aan mensen met langdurige psychische problemen

Optimaal Leven is een samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen,verzekeraars en gemeenten. Met als doel de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. Mensen met langdurige psychische problemen ontvangen vaak hulp vanuit verschillende organisaties. Binnen Optimaal Leven kijken we samen met de cliënt vanuit één team naar wat hij of zij nodig heeft […]