Nieuws

De deeltas

De deeltas: De deeltas van het welzijnswerk , een actie voor en door ouderen in coronatijd. Hier kunt u de informatie inzien.

Zorgkostenregeling 2021

De gemeente heeft een nieuwe folder van de zorgkosten regeling 2021. klik hier voor  verdere informatie

Klankbordgroep

Het aandachtsgebied 1, binnen de wmo raad, zet zich in voor met name mensen met een beperking. Het aandachtsgebied wil daarvoor een klankbord groep opzetten en met dit klankbord van gedachte wisselen over zaken die zich aandienen binnen de gemeente. Bent u geïnteresseerd en of heeft u ervaringen en zou u  mee willen praten dan […]

De toekomst van Midden-Drenthe

Geef je mening over de toekomst van Midden-Drenthe Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad nagedacht over hoe Midden-Drenthe er over 10 á 15 jaar bij moet staan. U kunt hier de proeftekst van de bestuurlijke visie bekijken

Webinar Zorg dichterbij, wiens zorg is dat

De WMO-raad Gemeente Midden-Drenthe heeft onlangs een eerste Webinar georganiseerd. Samen met diverse gastsprekers en deskundigen van COSIS, GGZ, Woonservice en Welzijnswerk werd het thema ‘Zorg dichterbij, wiens zorg is dat’ behandeld. Diverse vraagstukken met betrekking tot het thema , zoals een groei van kwetsbare inwoners in de wijken en buurten als gevolg van het […]

De thuisblijver

Special over eenzaamheid. Door hier te klikken kunt u de thuisblijver inzien.  

Installatie VN Panel

Installatie VN Panel gemeente Midden-Drenthe. Tijdens de installatie is er een presentatie gegeven door de projectmedewerker van de VNG. Hier kunt u de presentatie nog eens inzien.

Kindpakket Midden-Drenthe

    Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen, bijvoorbeeld sporten, schoolreis of naar muziekles. Ook als zijn of haar ouders hiervoor te weinig geld hebben. Dat vinden we in Midden-Drenthe belangrijk. Klik hier voor Kindpakket Midden-Drenthe

Bartje leert zwemmen

Zwemles is belangrijk voor alle kinderen. Maar zwemles is ook duur. Het halen van een zwemdiploma kan zomaar een paar honderd euro kosten. Daarom hebben we in Midden-Drenthe ‘Bartje leert zwemmen’. Klik hier voor meer informatie.

De toekomst van Midden-Drenthe

Geef je mening over de toekomst van Midden-Drenthe Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad nagedacht over hoe de Midden-Drenthe er over 10 a 15 jaar bij moet staan: denk aan onze woonomgeving, de leefbaarheid, onze economie en het welzijn van iedereen die er woont. U kunt hier klikken voor de volledige informatie van de gemeente. […]

Positieve Gezondheid en Leefbaarheid

Onlangs heeft Luit Hummel, projectcoördinator, bij het BOKD voor Drentse dorpen en Dorpshuizen een presentatie verzorgt over het genoemde thema. U kunt hier de betreffende presentatie inzien.

Corona in Drenthe

Voor actuele informatie en overzicht corona in Drenthe kunt u de internet site van de GGD Drenthe bezoeken. Klik hier om de site te bezoeken.

Nieuwsbrief Mantelzorg

 Nieuwsbrief Contactpunt Mantelzorg Jaargang 1 nummer 3  Van de voorzitter Wat gaat de tijd snel. Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief. Wij hopen dat u zich staande houdt tijdens deze coronacrisis. Wij hadden gehoopt dat tijdens de zomermaanden het virus uitgedoofd zou raken.  Zie voor verdere informatie; Nieuwsbrief 3 september

Beter oud

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.   Klik hier voor meer informatie

Platform Klink

Over Klink Klink is voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking. Voor iedereen die kennis en ervaringen wil delen zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Klink is dé community voor iedereen die – persoonlijk of professioneel, zeven dagen per week of af en toe – werkt aan een écht inclusieve […]

Voorzitter WMO raad wil verbinden

De WMO Raad vertegenwoordigt burgers die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en daar lever ik graag een bijdrage aan, Lees hier het volledige artikel. (bron: De krant van Midden-Drenthe)

Schaduwrapport-VN-verdrag-Handicap

In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal,ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting. Lees het gehele rapport hier >>

Advies Concept Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

Een werkgroep heeft zich op verzoek van de gemeente verdiept in de lijvige verordening en toelichting. Op basis van haar bevindingen, aangevuld met opmerkingen van andere bestuursleden, is dit advies >> tot stand gekomen.

Programmaplan Sociaal Domein

De gemeente Midden-Drenthe is een sociale gemeente. Het voorzieningenniveau is op orde, en er is een sterke sociale cohesie in de dorpen en de wijken. Bij de transitie in het sociaal domein is de goede zorg voor onze inwoners krachtig voorop blijven staan. De gemeente werd verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de […]

Informatievoorziening en communicatie gemeente Midden – Drenthe

Naar aanleiding van signalen van burgers en eigen bevindingen hebben leden van onze werkgroep‘Communicatie en PR’ in 2016 enkele keren met medewerkers van de gemeente gesproken over mogelijkheden ter verbetering van deinformatievoorziening van en communicatie over wmo-aangelegenheden. Lees hier het totale uitgebrachte advies >>