Nieuwsbrief Mantelzorg

Nieuwsbrief Mantelzorg

 Nieuwsbrief Contactpunt Mantelzorg

Jaargang 1 nummer 3 

Van de voorzitter Wat gaat de tijd snel. Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief. Wij hopen dat u zich staande houdt tijdens deze coronacrisis. Wij hadden gehoopt dat tijdens de zomermaanden het virus uitgedoofd zou raken. 

Zie voor verdere informatie;

Nieuwsbrief 3 september