Samenstelling

Algemeen Bestuur

De Wmo-raad bestaat uit 14 bestuursleden, die affiniteit hebben met een of meerdere aandachtsgebieden binnen de Wmo en Jeugdwet. De voorzitter en de secretaris zijn onafhankelijk. De overige 12 leden zijn verantwoordelijk voor een van de vijf aandachtsgebieden.
De Wmo-raad wordt bijgestaan door een adviseur en ambtelijk secretaris

Dagelijks Bestuur

De voorzitter en secretaris vormen samen met de penningmeester en de algemeen-adjunct het Dagelijks Bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van de vergaderingen. Verder coördineert het DB de gang van zaken betreffende de adviezen aan de gemeente.

Er is sprake van een groot aantal onderwerpen binnen de Wmo en Jeugdwet. Om dit overzichtelijk te houden zijn deze verdeeld over een aantal aandachtgebieden. De onderwerpen per aandachtsgebied worden behartigd door twee of drie bestuursleden, die affiniteit, kennis en/of directe betrokkenheid hebben met deze materie.
De themagroepen zijn:

  • Opgroeien en opvoeden
  • Meedoen
  • Wonen, vervoer en mobiliteit

Werkgroepen
Als er een advies moet worden uitgebracht wordt vanuit het betreffende aandachtsgebied een werkgroepje gevormde waarin ook andere bestuursleden, vertegenwoordigers uit andere organisaties of burgers met kennis op het betreffende gebied, zitting kunnen nemen. Als het advies is uitgebracht wordt de werkgroep weer opgeheven.

Er functioneren twee permanente werkgroepen, namelijk de Werkgroep Communicatie en PR en de Werkgroep VN-verdrag.

Opgroeien en opvoeden

 

Heleen Jurgens

. Guido Kwikkers

Lidi Buurman

Rogier ter Horst

Meedoen

.  Giny Achterop

  Mieke Sol

. Marieke Hol-de Boer

  Elly Wolsink-Steenberg

 

Wonen, vervoer en mobiliteit

  Jim Galesloot

. Hendriëtte Wijnholt