Samenstelling

Algemeen Bestuur

De Wmo-raad bestaat uit 14 bestuursleden, die affiniteit hebben met een of meerdere aandachtsgebieden binnen de Wmo en Jeugdwet. De voorzitter en de secretaris zijn onafhankelijk. De overige 12 leden zijn verantwoordelijk voor een van de vijf aandachtsgebieden.
De Wmo-raad wordt bijgestaan door een adviseur en ambtelijk secretaris

Dagelijks Bestuur

De voorzitter en secretaris vormen samen met de penningmeester en de algemeen-adjunct het Dagelijks Bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van de vergaderingen. Verder coördineert het DB de gang van zaken betreffende de adviezen aan de gemeente.

Er is sprake van een groot aantal onderwerpen binnen de Wmo en Jeugdwet. Om dit overzichtelijk te houden zijn deze verdeeld over een aantal aandachtgebieden. De onderwerpen per aandachtsgebied worden behartigd door twee of drie bestuursleden, die affiniteit, kennis en/of directe betrokkenheid hebben met deze materie.
De aandachtsgebieden zijn:
1. Mensen met een beperking
2. Ouderen
3. Jongeren
4. Welzijn
5. Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Werkgroepen
Als er een advies moet worden uitgebracht wordt vanuit het betreffende aandachtsgebied een werkgroepje gevormde waarin ook andere bestuursleden, vertegenwoordigers uit andere organisaties of burgers met kennis op het betreffende gebied, zitting kunnen nemen. Als het advies is uitgebracht wordt de werkgroep weer opgeheven.

Er functioneren twee permanente werkgroepen, namelijk de Werkgroep Communicatie en PR en de Werkgroep VN-verdrag.

De bemensing van de Wmo-raad

Voorzitter

Nanne Kramer

Secretaris

Neem contact op door te mailen naar secr@wmoraad-md.nl

Jim Galesloot

Aandachtsgebied: mensen met een beperking

Marieke Hol

Aandachtsgebied: mensen met een beperking

Gerda Swart

Aandachtsgebied: mensen met een beperking

Giny Achterop

Aandachtsgebied: Ouderen

Mieke Sol

Aandachtsgebied: Ouderen

Heeft u vragen over dit aandachtsgebied?
Mail dan met Mieke

Jeanet Slomp

Aandachtsgebied: Jongeren

Heleen Jurgens

Aandachtsgebied: Jongeren

Marianne Wassing

Aandachtsgebied: Welzijn

Ina Kootstra

Aandachtsgebied: Welzijn

Heeft u vragen over dit aandachtsgebied ?

Mail dan met Ina

Anneke Stevens

Aandachtsgebied: Welzijn

Hendriëtte Wijnholds

Aandachtsgebied: Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Heeft u vragen over dit aandachtsgebied?
Mail dan met Hendriëtte

Elly Wolsink

Aandachtsgebied: Mantelzorg en Vrijwilligerszorg

Emie Reinders

Ambtelijk secretaris