Ouderen

De rol van de WMO-raad

…en de positie van de ouderen in de Midden-Drentse samenleving.

Onze samenleving vergrijst, we worden steeds ouder en zijn met velen. Veel ouderen kiezen ervoor om in eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven.

Een bijdrage tot kwaliteit betekent zo lang en plezierig mogelijk blijven meedoen in allerlei facetten van het dagelijks leven zoals zorg, ontmoeting, recreatie, educatie, cultuur, beweging, passende huisvesting, passend vervoer.

Machteld Hubert, Huisarts geeft de volgende definitie van gezondheid;

Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Beter oud

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.   Klik hier voor meer informatie

Cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Iedere Nederlander heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) geregeld. Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee […]

Werkwijze van de WMO-raadsleden.

Dat betekent: Dat zij de actuele ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied ouderen bij houden. Het volgen van college besluiten op het gebied ouderen. Dat ze binnen komende nieuwsbrieven en stukken goed in de gaten houden; de behandeling van de voor hun relevante stukken voor de WMO-raadsvergadering voorbereiden en eventueel een samenvatting en acties doorgeven in een […]