Programmaplan Sociaal Domein

Programmaplan Sociaal Domein

De gemeente Midden-Drenthe is een sociale gemeente. Het voorzieningenniveau is op orde, en er is een sterke sociale cohesie in de dorpen en de wijken. Bij de transitie in het sociaal domein is de goede zorg voor onze inwoners krachtig voorop blijven staan. De gemeente werd verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er is nu een aantal jaren gewerkt inde nieuwe opzet. Mensen zijn ingewerkt en de samenwerking tussen de verschillende organisaties is opgang gekomen. Samen met vier omliggende gemeentes zijn inkoop-en opdrachtrelaties tot stand gekomen met bijna 200 zorgaanbieders voor Jeugd en Wmo. Voor de uitvoering van de Participatiewet is de samenwerking met de Wolden en Hoogeveen binnen Stark belangrijk.

Lees het hele Programmaplan Sociaal Domein