Webinar Zorg dichterbij, wiens zorg is dat

Webinar Zorg dichterbij, wiens zorg is dat

De WMO-raad Gemeente Midden-Drenthe heeft onlangs een eerste Webinar georganiseerd. Samen met diverse gastsprekers en deskundigen van COSIS, GGZ, Woonservice en Welzijnswerk werd het thema ‘Zorg dichterbij, wiens zorg is dat’ behandeld.

Diverse vraagstukken met betrekking tot het thema , zoals een groei van kwetsbare inwoners in de wijken en buurten als gevolg van het spreiden van bestuurlijke bevoegdheden  kwamen aan de orde. Belangrijk is om het voor alle bewoners in de wijken en buurten leefbaar te houden. Zowel gemeente, zorginstellingen, vrijwilligers als professionals zetten zich in om Zorg dichterbij voor iedereen te laten gelden die dat nodig heeft in iedere buurt, wijk, dorp of straat in Midden-Drenthe. Veel gaat er al goed, maar de samenwerking tussen organisaties kan op een aantal punten nog beter.

Een prima eerste Webinar met boeiende discussies en conclusies waarmee de Wmo-raad verder aan de slag gaat. Het volledige verslag van dit Webinar kunt u hier vinden.