Welzijn

Sociale samenhang en leefbaarheid

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Iedere Nederlander heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) geregeld. Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee […]