Welzijn

Sociale samenhang en leefbaarheid

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Zorgkostenregeling 2021

Zorgkostenregeling 2021

De gemeente heeft een nieuwe folder van de zorgkosten regeling 2021. klik hier voor  verdere informatie

Positieve Gezondheid en Leefbaarheid

Positieve Gezondheid en Leefbaarheid

Onlangs heeft Luit Hummel, projectcoördinator, bij het BOKD voor Drentse dorpen en Dorpshuizen een presentatie verzorgt over het genoemde thema. U kunt hier de betreffende presentatie inzien.