Welzijn

Sociale samenhang en leefbaarheid

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Positieve Gezondheid en Leefbaarheid

Onlangs heeft Luit Hummel, projectcoördinator, bij het BOKD voor Drentse dorpen en Dorpshuizen een presentatie verzorgt over het genoemde thema. U kunt hier de betreffende presentatie inzien.

WMO klanten dupe van technische problemen CAK

  De WMO-raad ontvangt klachten van inwoners over het CAK. Zij moeten in één keer over meerdere maanden tegelijk betalen en komen daardoor in de problemen. Ze kunnen een betalingsregeling treffen, maar via automatische incasso is dat in één keer ingehouden. Hoe lost u dat op? Wat is er aan de hand? Mensen die hulp […]